Bhiksha During Bhima river kumbha mela 2006

Bhiksha programme during Bheema river Pushkara Kumbhamela at Ganagapur

 

The Members of Team Sree Datta Vaibhavam  group arranged “BHIKSHA” programme at the famous Datta kshetra Ganagapur of Karnataka state in 2006 Bheema river Pushkara Kumbhamela. More than 1000 fruits were distributed during Bhiskha period and the programme was arranged in the Shreeguru Matha praangana and also at Oudumbar vriksha nearer to Sangam.

Taking bhiksha by a old aged sadhak

Bhiksha been taken by Old Sadhak